●Ανταλλακτικά

Διαθέτουμε ανταλλακτικά σε είδη κλιματισμού και καυστήρων 

Για κλιματιστικά 

Ψυκτικοί χαλκοί 

Βάσεις τοίχου 

Βάσεις δαπέδου 

Μονώσεις 

Χειριστήρια κλιματιστικών

Ταινίες 

Αποχετεύσεις 

 

Για καυστήρες

 Μπέκ 

Ηλεκτρονικά 

Πηνία 

Μετασχηματιστές 

Ανόδια 

 Φίλτρα