●Έκδοση ΥΔΕ

Η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη είναι πλέον υποχρεωτική σε όλα τα κτίρια σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ( Ν.4483/65) από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος ελέγχει την εγκατάσταση και εκδίδει την σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην ΔΕΔΔΗΕ .

Ο επανέλεγχος διενεργείτε σε διαστήματα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.2.04  του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.

 Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Kάθε  14 χρόνια στις κατοικίες.
  • Κάθε  7  χρόνια στους επαγγελματικούς χώρους ( χωρίς εύφλεκτα υλικά ).
  • Κάθε  2   χρόνια σε βιομηχανίες αποθήκες .
  • Κάθε  1  χρόνο για πρατήρια βενζίνης και κτίρια που συναλλάσσονται με το κοινό.

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Ρεθύμνου εκδίδουμε και υπογράφουμε την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου . Το κόστος της δήλωσης εξαρτάται από το είδος χρήσης του κτιρίου, από την αρτιότητα του ηλεκτρολογικού πίνακα και από το πλήθος των ασφαλειών.

Ο επανέλεγχος μια εγκατάστασης χρειάζεται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις .

  • Αλλαγή ονόματος λογαριασμού
  • Αύξηση ισχύος
  • Επανασύνδεση
  • Απόκτηση νέας παροχής

 Επικοινωνήστε μαζί μας  για να να επισκευτούμε τον χώρο σας και να σας δώσουμε  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ΥΔΕ ή με κάποιο άλλο πιστοποιητικό της Δ.Ε.Η.

 

Έντυπα υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου