●Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η Τεχνική Μηχανολογική προσφέρει λύσεις και προτάσεις για κάθε έργο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και κατασκευάζοντας με το πρότυπο ΕΛΟΤ  HD 384.

Ενα κτίριο θέλουμε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας για άνεση ασφάλεια και λειτουργικότητα Μελετούμε κατασκευάζουμε και συντηρούμε τις εγκαταστάσεις , πάντα με γνώμονα την ποιότητα την ασφάλεια την αισθητική και την οικονομία.

Η υπευθυνότητα η συνέπεια η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας χαρακτηρίζουν.

Οι συνεργασίες που δημιουργούμε με τον πελάτη είναι δεσμοί ισχυροί και δεν προβλέπουν σε εφήμερο κέρδος  Συνεχίζουμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την παράδοση του έργου πάντα με συνέπεια αξιοπιστία και άμεση ανταπόκριση.

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να να επισκευτούμε τον χώρο σας και να σας δώσουμε  την προσφορά μας .