●Κατανομή δαπανών

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη πίνακα κατανομής δαπανών σύμφωνα με την ισχύων νομοθεσία σύμφωνα με την τεχνική οδηγία το ΤΕΕ   ( 7/11/85 Π.Δ. – ΦΕΚ 63 / Τεύχος Δ ).

Η σύνταξη πίνακα είναι απαραίτητη για την έκδοση κοινοχρήστων θέρμανσης  σε κτίρια άνω της μια ιδιοκτησίας .