Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης

Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015, όλα τα προϊόντα θέρμανσης που προορίζονται (κυρίως) για οικιακές εγκαταστάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ετικέτα ενεργειακής απόδοσης, όπως γίνεται ήδη με όλες τις οικιακές συσκευές, σε συμμόρφωση με την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό "Ecodesign" για προϊόντα που σχετίζονται με ενέργεια (ErP - Energy related Products).

Πίσω