●Συντηρήσεις καυστήρα λέβητα

Η συντήρηση του συστήματος λέβητα καυστήρα είναι μια απαραίτητη διαδικασία για την εύρυθμη, οικονομική και ασφαλή λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. Η ετήσια συντήρηση ανεβάζει την προσδόκιμη ζωή τους και διασφαλίζει ομαλή λειτουργία χωρίς βλάβες και προβλήματα.
Η ρύθμιση καυστήρα γίνεται με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων για την ακριβέστερη επίτευξη της οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας.

Η συντήρηση του λεβητοστασίου μπορεί να αποτρέψει  βλάβες που προκύπτουν και οι οποίες μπορούν να  υπερκαλύπτουν το κόστος της ετήσιας συντήρησης.
Εμείς είμαστε κοντά σας για να σας συμβουλεύσουμε και να βοηθήσουμε έτσι ώστε το μηχανοστάσιο που έχετε να παραμείνει αξιόπιστο και ενεργό ακόμα και όταν δεν είναι σε συχνή χρήση.

Επίσης αναλαμβάνουμε την προμήθεια και  εγκατάσταση Διαφορικών Θερμοστατών για την εξυπνότερη λειτουργία του συστήματος ζεστών νερών.

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να να επισκευτούμε το κτίριό σας και να σας δώσουμε  περισσότερες πληροφορίες αλλά και την προσφορά μας .Οι εργασίες συντήρησης Λέβητα - Καυστήρα που πραγματοποιούνται είναι:

 •     Καθαρισμός λέβητα
 •     Καθαρισμός καμινάδας ( όπου απαιτείται )
 •     Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ
 •     Καθαρισμός ρύθμιση ηλεκτροδίων
 •     Καθαρισμός διασκορπιστήρα
 •     Καθαρισμός φωτοαντίστασης

Έλεγχος καλής λειτουργίας  

 •     Μετασχηματιστή
 •     Αντλίας καυσίμου
 •     Ηλεκτρονικού
 •     Μοτέρ
 •     Αυτόματου πλήρωσης
 •     Κυκλοφορητή

Μέτρησεις

 •     Θερμοκρασία καυσαερίου
 •     Θερμοκρασία χώρου λεβητοστασίου
 •     Μονοξείδιο του άνθρακα
 •     Οξείδια του αζώτου
 •     Οξυγόνο
 •     Διοξείδιο του άνθρακα
 •     Ελκυσμός
 •     Πίεση αντλίας πετρελαίου
 •     Θερμοκρασία νερού λέβητα
 •     Εσωτερικός βαθμός απόδοσης

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ